Sản Phẩm Thông Dụng

Thay Kính iPhone 12
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính iPhone 12 Pro
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính iPhone 12 Pro Max
Giá khách lẻ: 1,250,000
Giá cửa hàng: 1,050,000
Thay Kính iPhone 11 Pro Max
Giá khách lẻ: 850,000
Giá cửa hàng: 650,000
Thay Kính iPhone 11 Pro
Giá khách lẻ: 800,000
Giá cửa hàng: 600,000
Thay Kính iPhone 11
Giá khách lẻ: 750,000
Giá cửa hàng: 600,000
Thay Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Max
Giá khách lẻ: 1,250,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính Cảm Ứng iPhone 11
Giá khách lẻ: 950,000
Giá cửa hàng: 850,000
Thay Kính SAMSUNG S20 Ultra
Giá khách lẻ: 1,250,000
Giá cửa hàng: 1,050,000
Thay Kính SAMSUNG S20 Plus
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính SAMSUNG S20
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000

Sản Phẩm Mới

Thay Kính iPhone 12
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính iPhone 12 Pro
Giá khách lẻ: 1,150,000
Giá cửa hàng: 950,000
Thay Kính iPhone 12 Pro Max
Giá khách lẻ: 1,250,000
Giá cửa hàng: 1,050,000
Thay Kính SAMSUNG A02s / A025
Giá khách lẻ: 250,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính Cảm Ứng SAMSUNG A01 2020
Giá khách lẻ: 250,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính iPhone 11 Pro Max
Giá khách lẻ: 850,000
Giá cửa hàng: 650,000
Thay Kính iPhone 11 Pro
Giá khách lẻ: 800,000
Giá cửa hàng: 600,000
Thay Kính iPhone 11
Giá khách lẻ: 750,000
Giá cửa hàng: 600,000
Thay Kính Cảm Ứng iPhone 11 Pro Max
Giá khách lẻ: 1,250,000
Giá cửa hàng: 950,000