Sản Phẩm Thông Dụng

s10+
Thay Kính Zin SAMSUNG S10 Plus
Giá khách lẻ: 1,500,000
Giá cửa hàng: 1,300,000
M20
Thay Kính Zin SAMSUNG Galaxy M20
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
apw sr4
Thay Kính Cảm Ứng Zin Apple Watch Seri 4
Giá khách lẻ: 1,800,000
Giá cửa hàng: 1,500,000
xr
Thay Kính Zin iPhone XR
Giá khách lẻ: 550,000
Giá cửa hàng: 450,000
ipad gen 5
Thay Kính Cảm Ứng iPad Zin Gen 5 (2017)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
xsmax
Thay Kính Zin iPhone XS Max
Giá khách lẻ: 900,000
Giá cửa hàng: 700,000
xsmax
Thay Kính Zin iPhone XS
Giá khách lẻ: 700,000
Giá cửa hàng: 450,000
s9
Thay Kính Zin SAMSUNG S9 Plus
Giá khách lẻ: 850,000
Giá cửa hàng: 700,000
s9
Thay Kính Zin SAMSUNG S9
Giá khách lẻ: 850,000
Giá cửa hàng: 700,000
Note8
Thay Kính Zin SAMSUNG NOTE 8
Giá khách lẻ: 900,000
Giá cửa hàng: 700,000
f7
Thay Kính Zin OPPO F7 (2018)
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
applewatcseri3
Thay Kính Cảm Ứng Zin Apple Watch Series 3
Giá khách lẻ: 1,400,000
Giá cửa hàng: 1,100,000

Sản Phẩm Mới

s10+
Thay Kính Zin SAMSUNG S10 Plus
Giá khách lẻ: 1,500,000
Giá cửa hàng: 1,300,000
xr
Thay Kính Cảm Ứng Zin iPhone XR
Giá khách lẻ: 1,200,000
Giá cửa hàng: 900,000
xsmax
Thay Kính Cảm Ứng Zin iPhone XS
Giá khách lẻ: 1,100,000
Giá cửa hàng: 800,000
xsmax
Thay Kính Cảm Ứng Zin iPhone XS Max
Giá khách lẻ: 1,500,000
Giá cửa hàng: 1,200,000
xplay
Thay Kính Zin Motorola Moto X Play
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
x2
Thay Kính Zin Motorola Moto X2
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
s2
Thay Kính Cảm Ứng Zin Xiaomi Redmi S2
Giá khách lẻ: 350,000
Giá cửa hàng: 250,000
6x
Thay Kính Zin Xiaomi Redmi 6X / Mi A2
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
5x
Thay Kính Cảm Ứng Xiaomi Redmi 5X / Mi A1
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000