HP

HP Slate 7 Tablet (WiFi)
Thay Kính Cảm Ứng Zin HP Slate 7 Tablet (WiFi)
Giá khách lẻ: 1,300,000
Giá cửa hàng: 1,000,000
HP Slate 7 Extreme
Thay Kính Cảm Ứng Zin HP Slate 7 Extreme
Giá khách lẻ: 1,500,000
Giá cửa hàng: 1,100,000
HP Slate 6 Voicetab
Thay Kính Cảm Ứng Zin HP Slate 6 Voicetab
Giá khách lẻ: 120,000
Giá cửa hàng: 900,000
HP Slate 10
Thay Kính Cảm Ứng Zin HP Slate 10
Giá khách lẻ: 1,700,000
Giá cửa hàng: 1,400,000