Lenovo

Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Yoga 3
Giá khách lẻ: 550,000
Giá cửa hàng: 450,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo P70
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Tab 3 (TB3-710i)
Giá khách lẻ: 500,000
Giá cửa hàng: 400,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Tab 2 (A7-30/ A300)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin lenovo IdeaTab 7 (A5500)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo IdeaTab 7 (A3500)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo VIBE P1 P1A42
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo A7010
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Vibe K5 – A6020
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
1 2 3 6