Lenovo

Lenovo Yoga 3
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Yoga 3
Giá khách lẻ: 550,000
Giá cửa hàng: 450,000
Lenovo P70
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo P70
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
t3
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Tab 3 (TB3-710i)
Giá khách lẻ: 500,000
Giá cửa hàng: 400,000
t2
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Tab 2 (A7-30/ A300)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
lt
Thay Kính Cảm Ứng Zin lenovo IdeaTab 7 (A5500)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
lenovo IdeaTab 7
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo IdeaTab 7 (A3500)
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Lenovo VIBE P1 P1A42
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo VIBE P1 P1A42
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
a7010
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo A7010
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
k5
Thay Kính Cảm Ứng Zin Lenovo Vibe K5 – A6020
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
1 2 3 6