Meizu

Meizu MX6
Thay Kính Cảm Ứng Meizu MX6
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Meizu Pro6
Thay Kính Cảm Ứng Meizu Pro 6
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Meizu U20
Thay Kính Cảm Ứng Meizu U20
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Meizu M3 Note
Thay Kính Cảm Ứng Meizu M3 Note
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Meizu M3 Max
Thay Kính Cảm Ứng Meizu M3 Max
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Meizu M3s
Thay Kính Cảm Ứng Meizu M3S
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000