Xiaomi

Thay Kính Cảm Ứng Zin Xiaomi Redmi S2
Giá khách lẻ: 350,000
Giá cửa hàng: 250,000
Thay Kính Zin Xiaomi Redmi 6X / Mi A2
Giá khách lẻ: 450,000
Giá cửa hàng: 350,000
Thay Kính Cảm Ứng Xiaomi Redmi 5X / Mi A1
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính Zin Xiaomi Redmi Note 5 / Pro
Giá khách lẻ: 300,000
Giá cửa hàng: 200,000
Thay Kính Zin Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Giá khách lẻ: 350,000
Giá cửa hàng: 250,000
Thay Kính Zin Xiaomi Mi Mix 2
Giá khách lẻ: 650,000
Giá cửa hàng: 550,000
Thay Kính Zin Xiaomi A2 (Mi 6X)
Giá khách lẻ: 350,000
Giá cửa hàng: 250,000
Thay Kính Zin Xiaomi Mi 8 Lite
Giá khách lẻ: 350,000
Giá cửa hàng: 250,000
Thay Kính Zin Xiaomi Mi 8
Giá khách lẻ: 400,000
Giá cửa hàng: 300,000
1 2 3 4