ÉP CỔ CẢM ỨNG, MÀN HÌNH

 • Galaxy S1 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 450.000đ
 • Galaxy S2 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 450.000đ
 • Galaxy S3 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 450.000đ
 • Galaxy S4 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 450.000đ
 • Galaxy S5 Cáp cảm ứng 450.000đ / Màn hình 550.000đ
 • Galaxy S6 Cáp cảm ứng 600.000đ / Màn hình 700.000đ
 • Galaxy S7 Cáp cảm ứng 700.000đ / Màn hình 800.000đ
 • Galaxy A3 Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy A3 (2016) Cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy A5 Cáp cảm ứng 450.000đ / Màn hình 550.000đ
 • Galaxy A7 Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy A7 (2016) Cáp cảm ứng 600.000đ / Màn hình 700.000đ
 • Galaxy A8 Cáp cảm ứng 650.000đ / Màn hình 750.000đ
 • Galaxy A9 / A9 Pro Cáp cảm ứng 700.000đ / Màn hình 800.000đ
 • Galaxy E3 Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy E5 Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy E7 cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy J1 (2016) Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 500.000đ
 • Galaxy J2 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 500.000đ
 • Galaxy J3 (2016) Cáp cảm ứng 450.000đ / Màn hình 550.000đ
 • Galaxy J5 Cáp cảm ứng 450.000đ / Màn hình 550.000đ
 • Galaxy J7 Pro Cáp cảm ứng 550.000đ / Màn hinh 650.000đ
 • Galaxy J7 Plus Cáp cảm ứng 550.000đ / Màn hinh 650.000đ
 • Galaxy J7 (2016) Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Galaxy J7 Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hinh 600.000đ
 • Note 1 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 500.000đ
 • Note 2 Cáp cảm ứng 400.000đ / Màn hình 500.000đ
 • Note 3 Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Note 3 Neo Cáp cảm ứng 500.000đ / Màn hình 600.000đ
 • Note 4 Cáp cảm ứng 600.000đ / Màn hình 700.000đ
 • Note 5 Cáp cảm ứng 700.000đ / Màn hinh 800.000đ